Våra föreläsningar 

Föreläsningarna riktar sig i första hand till medarbetare hos någon av FINSAM i Malmös ingående myndigheter. Anmälan krävs.

 

Personlighetssyndrom och psykossjukdom

Den 14/3 kommer Märta Wallinus, legitimerad psykologi och docent i psykiatri, att hålla en föreläsning för arbetsförmedlare och handläggare inom det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Fokus kommer ligga på personlighetssyndrom och psykossjukdom.