Våra föreläsningar 

Föreläsningarna riktar sig i första hand till medarbetare hos någon av FINSAM i Malmös ingående myndigheter. Anmälan krävs.

 

Missbruk och/eller kriminalitet i arbetslivsinriktad rehabilitering

Personer med en historik av missbruk och/eller kriminalitet i arbetslivsinriktad rehabilitering

Välkomna till en föreläsning som fokuserar på kunskap som är bra att ha i mötet med personer med en historik av missbruk och/eller kriminalitet och som är aktuella för arbetslivsinriktad rehabilitering.

Föreläsningen kommer att ge grundläggande kunskap om missbruk och kriminalitet och problematisera både vägen dit och ur sådan problematik. Fokus kommer att läggas på vilka möjligheter och utmaningar som kan finnas i en arbetslivsinriktad rehabilitering av personer med denna typ av bakgrund. Föreläsningen kommer att blanda kunskap från forskning med exempel från verkligheten, för att på så sätt kunna landa in i hur en sådan problematik kan hanteras i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering.

Föreläsare:
Märta Wallinius är leg. psykolog och docent i rättspsykiatri vid Lunds universitet. Märta är verksam som forskningschef på Rättspsykiatriska regionkliniken och har mångårig erfarenhet av att arbeta med personer med missbruk och kriminalitet i kombination med varierande grad av psykisk ohälsa.

Föreläsningen sker via Zoom och är digital. Den sker den 28/1 kl. 9.00-10.30.