Styrelse

FINSAM i Malmö ägs till lika delar av de ingående myndigheterna och verksamheten leds av en av dessa utsedd styrelse. Styrelsen är förbundets högsta beslutande och förvaltande organ.

I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Malmö stad och Region Skåne. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan företräds av tjänstemän. Varje part har en ordinarie ledamot och en ersättare. 

Styrelse 2019-2022:

Ordförande: Sedat Arif, Malmö stad

Vice ordförande: Carolina Gianola, Arbetsförmedlingen

Ledamot: Ulrika Thell Mijdema, Försäkringskassan

Ledamot: Darko Simic, Region Skåne

Ersättare: Helena Nanne, Malmö Stad

Ersättare: Lana Besirevic, Arbetsförmedlingen

Ersättare: Susann Ellkvist, Försäkringskassan

Ersättare: Sten Svensson, Region Skåne

 

Styrelsemöten 2021:

19/2   13.00-14.30

19/3   13.00-14.30

4/6     13.00-14.30

3/9     13.00-14.30

15/10 13.00-14.30

19/11 13.00-14.30