Styrelse

FINSAM i Malmö ägs till lika delar av de ingående myndigheterna och verksamheten leds av en av dessa utsedd styrelse. Styrelsen är förbundets högsta beslutande och förvaltande organ.

I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Malmö stad och Region Skåne. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan företräds av tjänstemän. Varje part har en ordinarie ledamot och en ersättare. 

Styrelse 2019-2022:

Ordförande: Sedat Arif, Malmö stad

Vice ordförande: Cecilia Sporre, Försäkringskassan

Ledamot: Carita Wittfjord, Arbetsförmedlingen

Ledamot: Darko Simic, Region Skåne

Ersättare: Ännu ej vald, Malmö Stad

Ersättare: Gabriella Lidqvist, Försäkringskassan

Ersättare: Christina Koch, Arbetsförmedlingen

Ersättare: Sten Svensson, Region Skåne

 

Styrelsemöten 2019:

Datum inte fastslagit ännu