Styrelse

FINSAM i Malmö ägs till lika delar av de ingående myndigheterna och verksamheten leds av en av dessa utsedd styrelse. Styrelsen är förbundets högsta beslutande och förvaltande organ.

I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Malmö stad och Region Skåne. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan företräds av tjänstemän. Varje part har en ordinarie ledamot och en ersättare. 

Styrelse 2019-2022:

Ordförande: Sedat Arif, Malmö stad(tjänstledig tom 31/12 2019). Vikarierande Ledamot: Rose-Marie Carlsson, Malmö stad

Vice ordförande: Cecilia Sporre, Försäkringskassan

Ledamot: Carolina Gianola, Arbetsförmedlingen

Ledamot: Darko Simic, Region Skåne

Ersättare: Helena Nanne, Malmö Stad

Ersättare: Susann Ellkvist, Försäkringskassan

Ersättare: Christina Koch, Arbetsförmedlingen

Ersättare: Sten Svensson, Region Skåne

 

Styrelsemöten 2019:

13/2   15.00-16.00

21/3   08.15-09.45

22/5   13.00-14.30

6/9     13.00-14.30

25/10 13.00-14.30

22/11 13.00-14.30