Styrelse

FINSAM i Malmö ägs till lika delar av de ingående myndigheterna och verksamheten leds av en av dessa utsedd styrelse. Styrelsen är förbundets högsta beslutande och förvaltande organ.

I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Malmö stad och Region Skåne. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan företräds av tjänstemän. Varje part har en ordinarie ledamot och en ersättare. 

Styrelse 2018:

Ordförande: Sedat Arif, Malmö stad

Vice ordförande: Cecilia Sporre, Försäkringskassan

Ledamot: Carita Wittfjord, Arbetsförmedlingen

Ledamot: Sten Svensson, Region Skåne

Ersättare: Ingrid Gunnarsson, Malmö Stad

Ersättare: Gabriella Lidqvist, Försäkringskassan

Ersättare: Aleksandra Garbeska, Arbetsförmedlingen

Ersättare: Darko Simic, Region Skåne

 

Styrelsemöten 2018:

2018 01 30

2018 03 20

2018 05 22 

2018 09 04 

2018 10 19

2018 11 20