Styrelse

FINSAM i Malmö ägs till lika delar av de ingående myndigheterna och verksamheten leds av en av dessa utsedd styrelse. Styrelsen är förbundets högsta beslutande och förvaltande organ.

I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Malmö stad och Region Skåne. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan företräds av tjänstemän. Varje part har en ordinarie ledamot och en ersättare. 

Styrelse 2019-2022:

Ordförande: Sedat Arif, Malmö stad

Vice ordförande: Carita Wittfjord, Arbetsförmedlingen

Ledamot: Ulrika Thell Mijdema, Försäkringskassan

Ledamot: Darko Simic, Region Skåne

Ersättare: Helena Nanne, Malmö Stad

Ersättare: Lana Besirevic, Arbetsförmedlingen

Ersättare: Susann Ellkvist, Försäkringskassan

Ersättare: Sten Svensson, Region Skåne

 

Styrelsemöten 2023:

  3/2   13.00-14.30

17/3   13.00-14.30

26/5   13.00-14.30

  1/9   13.00-14.30

6/10   13.00-14.30

17/11 13.00-14.30