Kansli

Arbetet inom samordningsförbundet FINSAM i Malmö leds från ett kansli med två anställda: förbundschef och utredare. Välkommen att kontakta oss - kontaktuppgifter hittar du här.