Pågående insatser

Här finns alla nu pågående insatser som finansieras av FINSAM i Malmö.

Malmökraften

I Malmökraften samlar vi kompetens från Arbetsförmedlingen, Malmö Stad, Försäkringskassan och Region Skåne och tillsamman arbetar vi för att Malmöbon ska nå sina mål när det gäller arbete eller studier.

Syfte: Med Malmöbon i fokus jobbar Malmökraften med effektiv myndighetssamverkan. Genom att skapa sömlösa flöden mellan myndigheterna skall en tydlighet skapas kring malmöbons väg till arbete eller studier.

 

Målgrupp: Deltagare inom jobb och utvecklingsgarantin samt vissa arbetslösa sjukskrivna

 

Insats: Malmökraften använder alla de insatser som finns inom ordinarie verksamheter på ett effektivt sätt och bygger kedjor av insatser för att nå målen med arbete eller studier. 3500 Malmöbor ska vid projektets slut deltagit i projektet. Läs mer på Malmökraften

 

Beviljad finansiering: 1/2 2018 - 31/12 2019

Kontakt: Projektledare, Harun Malagic, harun.malagic@arbetsformedlingen.se 

Avanti

Avanti kommer jobba med ett tydligt fokus på vägen till arbete och studier. Insatsen utgår ifrån tre huvudspår – språk, hälsa och arbete.

Läs mer

Aktivitetscenter

Aktivitetscenter syftar till att skapa en tydlig samverkansprocess och säkerställa att alla aktuella aktörer tillsammans med deltagaren är överens om en fortsatt planering för att ta vara på och utveckla individens arbetsförmåga. Särskilt fokus kommer att läggas på att skapa en gemensam syn på processen kring den enskilde.

Läs mer

Malmökraften

I Malmökraften samlar vi kompetens från Arbetsförmedlingen, Malmö Stad, Försäkringskassan och Region Skåne och tillsamman arbetar vi för att Malmöbon ska nå sina mål när det gäller arbete eller studier.

Läs mer

Pilotstudie FACT och konsultationsteam

Ett samarbete mellan Region Skåne och Malmö stad kring malmöbor med psykosdiagnoser där två nivåer av integrerad verksamhet skall prövas, utvärderas och därefter implementeras den som ger bäst effekt.

Läs mer

Tramadol Maria Malmö

Utveckling av ny behandlingsmodell på Maria Malmö för ungdomar med tramadolmissbruk för att jämte drogfrihet arbeta med aktiv samverkan för fungerande sysselsättning så att ungdomar ska kunna bibehålla sin skolgång eller etablering på arbetsmarknaden.

Läs mer