Detta gör vi

 

Finsam kopplar samman

Vi har upparbetade kontakter med alla våra medlemsorganisationer i  alla nivåer. Vi är uppdaterade på de förändringar som sker i de olika myndigheterna och kan genom detta koppla dina frågor till rätt organisation och till rätt del inom denna.
Läs mer

Finsam utreder och processleder

Vi har möjlighet att leda processer där medlemmarna kan mötas kring förändringar som påverkar Malmöborna. Vi kan ta in extern experthjälp som kan leda processer eller klarlägga frågeställningar som våra medlemmar möter.

Finsam finansierar

Vi har en ungefärlig budget på ca 28 miljoner kronor som vi kan investera i insatser med fokus på att Malmöbor kommer i arbete. Det kan vara direkta insatser mot Malmöbor men kan också vara kunskapssutveckling för de anställda inom våra medlemmmar.

Kontakt

Ser Ni behov av sammankoppling, processledning eller finansiering av insatser in om vårt område kontakta oss gärna.