Finsam blogg

Archive by tag: UtvärderingReturn
RSS

Rapport från SWECO

Sweco har lämnat sin rapport om Malmökraften. Uppdraget var att besvara två frågor: Hur jobbar handläggarna i Malmökraften jämfört med ordinarie verksamhet? Vad är de deltagande organisationernas upplevelse av vilket värde Malmökraften skapat när det gäller samverkan i Malmö?
Läs mer