Finsam blogg

Archive by tag: MalmökraftenReturn
RSS
Malmökraften har tagit fram en film

Malmökraften har tagit fram en film

Malmökraften 2.0 är ett projekt som ska underlätta för Malmöbor som söker arbete. Målet är att ta fram ett arbetssätt för att samordna olika myndigheters insatser i vägen mot arbete och studier. Det ska vara så enkelt och tydligt som möjligt för de Malmöbor som deltar.
Läs mer

Skrivargrupp kring Malmökraften träffas

En grupp med representation från Malmö stad, Arbetsförmedlingen , Försäkringskassan och FINSAM har fått i uppdrag att påbörja ett arbete med att gå igenom förutsättningarna för att skriva fram en fortsättning på Malmökraften 2023 och framåt.
Läs mer
Styrgrupp Malmökraften

Styrgrupp Malmökraften

Idag diskuterade styrgruppen för Malmökraften förutsättningar inför ett fortsatt samarbete efter 2022 kring de erfarenheter som framkommit genom arbetet med Malmökraften.
Läs mer
Page 1 of 8 FirstPrevious [1]2345 Last