Finsam blogg

Archive by tag: Koppla sammanReturn
RSS
FINSAM kopplar samman
  • Finsam
  • 11/17/2021 1:55:00 AM

FINSAM kopplar samman

Med ett unikt mandat att röra oss fritt i de berörda organisationerna och lång erfarenhet av att jobba i det offentliga kan vi föreslå alternativa sätt att samarbeta, bortom hierarkiska strukturer. Vi ser till att rätt personer pratar med varandra helt enkelt.
Läs mer