Finsam blogg

Archive by tag: MalmökraftenReturn
RSS
Malmökraften presenterar sig på SKLs Idékonferens En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad 23/9 och 27/9

Malmökraften presenterar sig på SKLs Idékonferens En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad 23/9 och 27/9

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerar tillsammans med Arbetsförmedlingen två idékonferenser med likalydande program. Syftet med konferenserna är att via lärande exempel från lokal nivå visa vad kommunala arbetsmarknadsverksamheter och lokala arbetsförmedlingar gör för att säkerställa god kvalitet och bra resultat i sina insatser.
Läs mer

Rapport från SWECO

Sweco har lämnat sin rapport om Malmökraften. Uppdraget var att besvara två frågor: Hur jobbar handläggarna i Malmökraften jämfört med ordinarie verksamhet? Vad är de deltagande organisationernas upplevelse av vilket värde Malmökraften skapat när det gäller samverkan i Malmö?
Läs mer
FINSAM i Malmö på Almedalen med Malmökraften
  • Finsam
  • 6/27/2019 11:30:00 PM

FINSAM i Malmö på Almedalen med Malmökraften

Malmökraften presenterar sin kraftsamling för långtidsarbetslösa den 1/7 på Almedalen. Representanter från förbundets alla medlemmar kommer ha ett styrgruppsmöte på scen och presentera resultat, diskutera utmaningar, framgångar och ett önskat framtida läge.
Läs mer
Page 6 of 8 First 45[6]78 Last