Finsam blogg

RSS
Storstadssamverkan

Storstadssamverkan

Samordningsförbunden i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Malmö träffades den 18-19/5 i Uppsala för att diskutera bland annat evidens och ett uppdrag kring att ta fram en möjlig målgrupp för finansiell samordning i Sverige.
Läs mer
Uppföljning FINSAM

Uppföljning FINSAM

Ett arbete med att ta fram ett helt uppföljningssystem som kommer kallas Uppföljning Finsam görs just nu av Försäkringskassan.
Läs mer
Page 5 of 73 First 34[5]67 Last