Finsam blogg

RSS
  • Finsam
  • 10/31/2018 7:50:00 AM

Tertialuppföljning i FINSAM utvecklas

I syfte att lyfta fram insikter tydligare och möjliggöra för styrelsen att styra över beslutade insatser har förslag på hur tertialrapporteringsmallen skulle kunna ändras tagits fram.
Läs mer
Page 5 of 22 First 34[5]67 Last