Finsam blogg

Archive by tag: MalmökraftenReturn
RSS

Rapport från SWECO

Sweco har lämnat sin rapport om Malmökraften. Uppdraget var att besvara två frågor: Hur jobbar handläggarna i Malmökraften jämfört med ordinarie verksamhet? Vad är de deltagande organisationernas upplevelse av vilket värde Malmökraften skapat när det gäller samverkan i Malmö?
Läs mer
FINSAM i Malmö på Almedalen med Malmökraften
  • Finsam
  • 6/27/2019 10:30:00 PM

FINSAM i Malmö på Almedalen med Malmökraften

Malmökraften presenterar sin kraftsamling för långtidsarbetslösa den 1/7 på Almedalen. Representanter från förbundets alla medlemmar kommer ha ett styrgruppsmöte på scen och presentera resultat, diskutera utmaningar, framgångar och ett önskat framtida läge.
Läs mer
Page 4 of 6 First 23[4]56 Last