Finsam blogg

Archive by tag: MalmökraftenReturn
RSS

FINSAM tar fram metodstöd för Malmökraften

FINSAM i Malmös utredare har, tillsammans med en metodgrupp bestående av projektledningen och medarbetare i Malmökraften, träffats under tre workshops hösten 2019 med syfte att ta fram ett metodstöd. Teman under dessa träffar har bland annat varit: ”synsätt/förhållningssätt”, ”metoder och arbetssätt för att få ut deltagare i arbete eller studier” och ”rollfördelning”.
Läs mer
Page 4 of 8 First 23[4]56 Last