Finsam blogg

RSS
  • Finsam
  • 5/26/2020 12:44:00 AM

Kraften hos de många

FINSAM i Malmö har blivit inbjudet till ett nätverk för att diskutera möjligheterna med medskapande möten on-line. Deltagarna i nätverket kommer från bland annat universitet och högskolor, egna företagare samt ideella sektorn.
Läs mer
Page 4 of 44 First 23[4]56 Last