Finsam blogg

RSS
  • Finsam
  • 10/31/2018 7:50:00 AM

Tertialuppföljning i FINSAM utvecklas

I syfte att lyfta fram insikter tydligare och möjliggöra för styrelsen att styra över beslutade insatser har förslag på hur tertialrapporteringsmallen skulle kunna ändras tagits fram.
Läs mer
Styrgruppsutbildning
  • Finsam
  • 10/25/2018 7:35:00 AM

Styrgruppsutbildning

Idag träffades ett 30 tal deltagare i FINSAMs olika styrgrupper under ledning av Joakim Tranquist och diskuterade styrgruppsarbete
Läs mer
Page 3 of 20 First 12[3]45 Last