Finsam blogg

RSS

Uppföljning av workshopserie på arbetsmarknadsavdelningen (AMA) i Malmö stad

FINSAM i Malmö har fått ett uppdrag att genomföra en uppföljning av en workshopserie som genomförts på AMA. Workshopserien syftade till att ge medarbetare på AMA en introduktion till den danska forskningen från Växthusets forskningscenter kombinerat med inslag om motiverande samtal och AMA:s värdegrund. Utredaren på FINSAM i Malmö kommer följa sex arbetsmarknadssekreterare under tre månader.
Läs mer
Page 3 of 54 First 12[3]45 Last