Finsam blogg

RSS
Malmökraften har tagit fram en film

Malmökraften har tagit fram en film

Malmökraften 2.0 är ett projekt som ska underlätta för Malmöbor som söker arbete. Målet är att ta fram ett arbetssätt för att samordna olika myndigheters insatser i vägen mot arbete och studier. Det ska vara så enkelt och tydligt som möjligt för de Malmöbor som deltar.
Läs mer
  • Finsam
  • 8/26/2022 11:52:00 PM

Dialog angående långtidsarbetslösa i samverkan

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag nationellt att se över hur ett arbete med personer som varit långtidsarbetslösa under lång tid skulle kunna se ut. FINSAM i Malmö var idag inbjudna tillsammans med Malmö stad för att se hur ett sådant arbete skulle kunna se ut.
Läs mer
Page 2 of 73 First 1[2]345 Last