Finsam blogg

RSS
Make It work lämnar slutrapport

Make It work lämnar slutrapport

Make it work är ett projekt som finansierats av FINSAM sedan 2020 och haft fokus på att utveckla det befintliga samverkansarbetet mellan Daglig verksamhet enligt LSS (Funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad) och Försäkringskassan för att möjliggöra för fler personer med insatsen daglig verksamhet och uppbär aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga från Försäkringskassan att närma sig arbetsmarknaden, få ett arbete och behålla det över tid.
Läs mer
KONFERENS OM VÄXTPLATS BOTILDENBORG

KONFERENS OM VÄXTPLATS BOTILDENBORG

Hur kommer långtidsarbetslösa närmare och i arbete? I samarbete med Malmö stad driver Stiftelsen Botildenborg insatsen Växtplats Botildenborg där långtidsarbetslösa får arbetsträning inom kök, service och odling.
Läs mer
  • Finsam
  • 4/21/2022 12:21:00 AM

Uppföljning 4 kommuner, 4 FINSAM och 1 Försäkringskassa

De fyra samordningsförbunden i Lund, Helsingborg och Skåne nordost har under våren jobbat med sina kommuner och med försäkringskassan kring att inventera möjliga samarbeten. Idag träffas förbunden för att sammanställa ett nuläge och bjuda in de medlemmar som så önskar till fortsatt dialog kring samarbete.
Läs mer
4 kommuner, 4 samordningsförbund och 1 försäkringskassa

4 kommuner, 4 samordningsförbund och 1 försäkringskassa

Idag träffas kommunerna, försäkringskassan och samordningsförbunden i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad för att undersöka om möjligheterna till en gemensam avsiktsförklaring - att samarbeta och vad i så fall ett samarbete skulle kunna innehålla.
Läs mer
Page 2 of 69 First 1[2]345 Last