Finsam blogg

Archive by tag: MalmökraftenReturn
RSS

Skrivargrupp kring Malmökraften träffas

En grupp med representation från Malmö stad, Arbetsförmedlingen , Försäkringskassan och FINSAM har fått i uppdrag att påbörja ett arbete med att gå igenom förutsättningarna för att skriva fram en fortsättning på Malmökraften 2023 och framåt.
Läs mer
Styrgrupp Malmökraften

Styrgrupp Malmökraften

Idag diskuterade styrgruppen för Malmökraften förutsättningar inför ett fortsatt samarbete efter 2022 kring de erfarenheter som framkommit genom arbetet med Malmökraften.
Läs mer
Nästa steg i Malmökraften

Nästa steg i Malmökraften

Styrgruppen på Malmökraften gav en arbetsgrupp från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Arbetsmarknadsavdelningen på Malmö stad och FINSAM i uppdrag att se över möjliga nästa steg 2023 inför ett fortsatt arbete utifrån Malmökraftens erfarenheter.
Läs mer
Page 1 of 8 FirstPrevious [1]2345 Last