Finsam blogg

RSS
Integrerad verksamhet
  • Finsam
  • 11/27/2017 3:00:00 AM

Integrerad verksamhet

Den 21 november samlades drygt 60 medarbetare och chefer från Beroendemottagning Rådmannen och Malmö stads individ- och familjeomsorg, vuxen/missbruk på Malmö Live för en gemensam utbildningsdag.
Läs mer
Etablera fler snabbare
  • Finsam
  • 11/27/2017 2:57:00 AM

Etablera fler snabbare

FINSAM har bjudits in att delta i referensgrupp kring Etablera fler snabbare. Etablera fler snabbare är namn tillika mål för en projektplattform.
Läs mer
Page 19 of 22 First 1718[19]2021 Last