Finsam blogg

Archive by tag: tramadolReturn
RSS
Tramadol projektets slutrapport
  • Finsam
  • 11/13/2019 1:34:00 AM

Tramadol projektets slutrapport

Tramadol Maria Malmö är ett Finsamfinansierat projekt som pågått under perioden december 2017 till oktober 2019. Primär målgrupp för projektet har varit unga mellan 16–25 år med missbruk av tramadol som sökt behandling på Maria Malmö. Sekundär målgrupp har varit yrkesverksamma som på olika sätt möter den primära målgruppen i sin profession.
Läs mer
Page 1 of 2 FirstPrevious [1]2 Last