Finsam blogg

Archive by tag: digitaltReturn
RSS
  • Finsam
  • 5/25/2020 11:44:00 PM

Kraften hos de många

FINSAM i Malmö har blivit inbjudet till ett nätverk för att diskutera möjligheterna med medskapande möten on-line. Deltagarna i nätverket kommer från bland annat universitet och högskolor, egna företagare samt ideella sektorn.
Läs mer