Finsam blogg

Archive by tag: SUSReturn
RSS
SUS uppdateras

SUS uppdateras

Det nationella SUS nätverket har träffats och diskuterat vilka justeringar som behöver göras utifrån uppdateringar i SUS som gjordes i höstas.
Läs mer
Uppdatering av SUS
  • Finsam
  • 11/26/2020 1:30:00 AM

Uppdatering av SUS

SUS är det system som samordningsförbunden ska rapportera sin verksamhet i. Systemet har under oktober uppdaterats och bland annat med anledning av detta träffas nätverket för SUS inom samordningsförbund.
Läs mer
SUS i Malmö 2018
  • Finsam
  • 12/19/2018 2:21:00 AM

SUS i Malmö 2018

Finsam i Malmö har haft en tydlig strategi under många år att redovisa sin verksamhet i SUS. Detta har gjort att verksamheten är väldokumenterad i detta system.
Läs mer
Page 1 of 2 FirstPrevious [1]2 Last