Finsam blogg

Archive by tag: SKLReturn
RSS
Malmökraften presenterar sig på SKLs Idékonferens En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad 23/9 och 27/9

Malmökraften presenterar sig på SKLs Idékonferens En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad 23/9 och 27/9

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerar tillsammans med Arbetsförmedlingen två idékonferenser med likalydande program. Syftet med konferenserna är att via lärande exempel från lokal nivå visa vad kommunala arbetsmarknadsverksamheter och lokala arbetsförmedlingar gör för att säkerställa god kvalitet och bra resultat i sina insatser.
Läs mer