Finsam blogg

Archive by tag: PTSDReturn
RSS
  • Finsam
  • 8/23/2018 10:42:00 PM

(H)järnkoll på Avanti

Hjärnkoll synliggör den psykiska ohälsan i arbetslivet! Med sitt arbetslivskoncept vill de bidra till att medarbetare och chefer kan bli bättre rustade och mer inspirerade till att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen.
Läs mer