Finsam blogg

Archive by tag: AvantiReturn
RSS

”Drömmar i Sverige”

Utifrån en kvinnlig deltagare på Avantis önskan formades tankarna kring ett arbetssätt att ge kvinnor kunskap om deras rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom utbildnings- och arbetsmarknaden.
Läs mer

Min make vill bestämma över mitt liv…..

En kvinna söker upp sin handläggare och uttrycker sitt missnöje över att hennes man vill bli inskriven i samma projekt som hon. -Snälla , låt honom inte läsa SFI här . Han vill bara vara nära mig för att kunna kontrollera mig.
Läs mer
  • Finsam
  • 8/23/2018 10:42:00 PM

(H)järnkoll på Avanti

Hjärnkoll synliggör den psykiska ohälsan i arbetslivet! Med sitt arbetslivskoncept vill de bidra till att medarbetare och chefer kan bli bättre rustade och mer inspirerade till att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen.
Läs mer
Page 1 of 2 FirstPrevious [1]2 Last