Finsam blogg

Archive by tag: AvantiReturn
RSS

”Drömmar i Sverige”

Utifrån en kvinnlig deltagare på Avantis önskan formades tankarna kring ett arbetssätt att ge kvinnor kunskap om deras rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom utbildnings- och arbetsmarknaden.
Läs mer
Page 1 of 3 FirstPrevious [1]23 Last