Finsam blogg

Archive by tag: AMAReturn
RSS

Uppföljning av workshopserie på arbetsmarknadsavdelningen (AMA) i Malmö stad

FINSAM i Malmö har fått ett uppdrag att genomföra en uppföljning av en workshopserie som genomförts på AMA. Workshopserien syftade till att ge medarbetare på AMA en introduktion till den danska forskningen från Växthusets forskningscenter kombinerat med inslag om motiverande samtal och AMA:s värdegrund. Utredaren på FINSAM i Malmö kommer följa sex arbetsmarknadssekreterare under tre månader.
Läs mer
Tramadol projektets slutrapport
  • Finsam
  • 11/13/2019 1:34:00 AM

Tramadol projektets slutrapport

Tramadol Maria Malmö är ett Finsamfinansierat projekt som pågått under perioden december 2017 till oktober 2019. Primär målgrupp för projektet har varit unga mellan 16–25 år med missbruk av tramadol som sökt behandling på Maria Malmö. Sekundär målgrupp har varit yrkesverksamma som på olika sätt möter den primära målgruppen i sin profession.
Läs mer
Page 1 of 3 FirstPrevious [1]23 Last