Finsam blogg

Archive by author: FinsamReturn
RSS
Promemoria Språkplikt – Deltagande i grundutbildning för rätt till försörjningsstöd

Promemoria Språkplikt – Deltagande i grundutbildning för rätt till försörjningsstöd

FINSAM i Malmö har beretts möjlighet att inkomma med ett remissvar på Promemoria Språkplikt – Deltagande i grundutbildning för rätt till försörjningsstöd. I promemorian föreslår regeringen att det i socialtjänstlagen (2001:453) införs en regel om att kommuner i vissa fall ska villkora försörjningsstöd med att mottagaren deltar i grundutbildning i svenska.
Läs mer
Page 4 of 42 First 23[4]56 Last