Finsam blogg

Archive by author: FinsamReturn
RSS
  • Finsam
  • 11/26/2020 4:51:00 AM

FRAM startar 2021

Syftet är att skapa en förrehabiliterande och arbetslivsinriktad insats med tydlig riktning mot arbete och/eller studier. 
Läs mer
  • Finsam
  • 11/26/2020 1:56:00 AM

Avanti 2.0 startar 2021

Avanti 2.0 är ett tydligt arbetsmarknadsinriktat projekt där insatsen arbetar fokuserat och aktivt för att deltagarna ska etablera sig på arbetsmarknaden. Det görs genom en parallell planering för deltagarna där anpassade studier i SFI är den ena delen och tidig placering på arbetsmarknaden är den andra. 
Läs mer
Uppdatering av SUS
  • Finsam
  • 11/26/2020 12:30:00 AM

Uppdatering av SUS

SUS är det system som samordningsförbunden ska rapportera sin verksamhet i. Systemet har under oktober uppdaterats och bland annat med anledning av detta träffas nätverket för SUS inom samordningsförbund.
Läs mer
Page 3 of 49 First 12[3]45 Last