Finsam blogg

Archive by author: FinsamReturn
RSS
Chefsnätverk träffas i FINSAM

Chefsnätverk träffas i FINSAM

FINSAM i Malmö erbjuder de högsta tjänstepersonerna i Malmö inom primärsjukvården och psykiatrin, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Arbetsmarknad/socialtjänst och Funktionsstöd i Malmö stad att träffas två gånger per år.
Läs mer
Page 1 of 50 FirstPrevious [1]2345 Last