Finsam blogg

Archive by author: FinsamReturn
RSS
Nästa steg i Malmökraften

Nästa steg i Malmökraften

Styrgruppen på Malmökraften gav en arbetsgrupp från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Arbetsmarknadsavdelningen på Malmö stad och FINSAM i uppdrag att se över möjliga nästa steg 2023 inför ett fortsatt arbete utifrån Malmökraftens erfarenheter.
Läs mer
Page 1 of 63 FirstPrevious [1]2345 Last