Finsam blogg

PTSD center uppmärksammas av Nordens välfärdscenter

Avsikten är att Nordens välfärdscenter ska samla och sprida info om integrationsprojekt som pågår i Norden, det senaste inom forskningen, nyheter etc.

Läs mer på  Nordens välfärdscenters övergripande hemsida

nordensvälfärdscente...