Finsam blogg

Inbjudna till workshop med ESF

Utgångspunkten  diskussionerna kommer vara samverkan med arbetsgivare och påverkansarbete hos arbetsgivare för förbättrad matchning. 

esf