Finsam blogg

Jul och nyår på FINSAM i Malmö

Vi kommer att vara tillgängliga för frågor alla dagar utom den 27/12 då vi har stängt pga semester.Vi på FINSAM i Malmö vill tacka alla som under året varit med och jobbat tillsammans för att Malmöbor skall komma ut i sysselsättning. 

Mikael Jung och Fredrik Neuman

FINSAMiMalmö