Finsam blogg

FINSAM bygger kunskap utifrån medborgarnas berättelser

Syftet med satsningen är att väcka nyfikenhet, lust och mod att våga kontakta andra organisationer för att hitta lösningar samt att göra ett kunskapslyft och lära oss mer om varandra. Utgångspunkten för berättelsen kommer vara en medborgares kontakt med myndigheter och innehållet kommer vara myndigheternas tjänsteutbud.

Idag har FINSAM tillsammans med en inflytandekoordinator inom verksamhetsområde psykiatri Malmö/Trelleborg börjat skissa på ett upplägg med utgångspunkt från en medborgares resa.