Finsam blogg

Regeringsuppdrag att utvärdera samordningsförbunden

ISF har lämnat in en plan för utvärdering i tre delar enligt nedan:

  • Del 1: samordningsförbundens organisation och verksamhet,
  • Del 2: effekter av samordningsförbundens verksamhet på kommunnivå,
  • Del 3: effekter av samordningsförbundens verksamhet på individnivå. 

Regeringsuppdrag2017...