Finsam blogg

Diskussioner med Kunskapscentrum migration och hälsa

Frågan rör ett handfast material riktat till professionella inom region och kommun som möter ensamkommande. Funktionstödsförvaltningen i Malmö stad har också deltagit i diskussionerna. Bland annat har en workshop genomförts i Lund och en i Stockholm och frågan har lyfts i Skånes regionala nätverk för samordningsförbund. 

Läs mer om Kunskapscentrum migration och hälsa