Finsam blogg

Probleminventering kring funktionsvariation

FINSAM har tillsammans med medarbetare på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen utforskat vad som görs för att fler med funktionsvariation skall närma sig arbetsmarknaden. Grundmodellen kring samtalet var den modell som FINSAM använder för att utforska gemensamma problemområden och ta fram aktiviteter som leder till att utfallet och effekter löser de konsekvenser problemen skapar.

Insatsbeskrivning