Finsam blogg

FINSAM förbereder inför ESF projekt

ESF projektet heter Hälsofrämjande etablering och kommer att startas på sex ställen i landet. Förväntade resultat är :

prövat eller utvecklat metoder och samverkansformer- /strukturer mellan berörda myndigheter och eventuellt andra aktörer för att förbättra förutsättningarna så att nyanlända kvinnor och män med ohälsa och eller funktionsnedsättning snabbare kommer i arbete, utbildning eller kommer närmare arbetsmarknaden. 

•tagit fram en strategi för att förankra metoden på nationell nivå. 

•deltagande nyanlända kvinnor och män med ohälsa/funktionsnedsättning snabbare kommit i arbete, utbildning eller närmat sig arbetsmarknaden. 

•utvecklat strukturer och arbetssätt som bidragit till att personer i etableringen med ohälsa och eller funktionsnedsättning identifierats och erbjudits rätt stöd.

Läs mer på SKLs hemsida

esf