Finsam blogg

Medskapande ledarskap

Bland de metoder som diskuterats fanns, World café, Cyfine, Andetaget och Appreciative inquiry.