Finsam blogg

Styrelsemöte 1 september 2017

Styrelseprotokoll 2017 09 01

I samband med att FINSAM i Malmö funnits i 10 år kommer en rapport att tas fram. Denna gav styrelsen i uppdrag att presentera i en workshop den 26/10.

Förbundschefen gavs i uppdrag att samla in problemformuleringar enligt nedanstående modell bland ledningsgrupper i alla medlemsorganisationer.

Insatsbeskrivning