Finsam blogg

FRAM börjar diskutera förutsättningarna att fortsätta sin verksamhet efter 2023

Idag träffades styrgruppen för FRAM och diskuterade förutsättningarna kring att fortsätta bedriva sin verksamhet efter 2023. Bland annat diskuterades, målgrupp, avgränsningar och mål. FINSAM i Malmö introducerade beslutet från styrelsen om att involvera Malmöborna i ansökningsprocessen för att öka möjligheten för att skapa värde.