Finsam blogg

Saknas det en pusselbit i ett av världens mest utbyggda välfärdssystem?

FINSAM i Malmö har varit med i en studie med titeln " Saknas det en pusselbit i ett av världens mest utbyggda välfärdssystem?" som Sunnerbos samordningsförbund gjort för sin insats Fokus 2.1.

Utvärderingsuppdraget baserar sig på Fokus 2.1 som är ett tillfälligt projekt inrättat utav Sunnerbo samordningsförbund. Rapporten handlar om hur dagens samhälle koordinerar olika förankringar för individer som lider av psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis autism eller adhd. Dessa individer har en större risk att hamna i utkanten av arbetsmarknaden. Rapporten syftar därför på att utreda Sveriges olika samordningsförbund för att undersöka varför och hur projekt utvecklas. Men även hur det tillämpar sig till problemet, samt att utreda vilka tillvägagångssätt landets olika samordningsförbund har brukat sig av.

Läs rapporten i sin helhet här!