Finsam blogg

LÖK gemensamma insatser

Idag träffades den lokala överenskommelsen för gemensamma insatser. Följande stod på dagordningen:

-Rapport jobbspårsgruppen 
-Mål och indikatorer för LÖK gemensamma insatser 2023
-Samverkansområden LÖK Gemensamma insatser 2023 
-Nytt samverkansbehov inom Yrkeshögskola
-Ordförande och sammankallande VT 2023