Finsam blogg

Styrelsemöte FINSAM i Malmö

På fredag har FINSAM i Malmö styrelsemöte. Se dagordningen här.

 1. Ekonomi 2022
 2. Uppföljning verksamhetsplan 2022
 3. SUS rapport oktober 2022
 4. Uppföljning finansiell samordning
 5. Uppdaterat ansökningsförfarande
 6. Verksamhetsplan  och budget 2023
 7. Intern styr och kontrollplan 2023
 8. Inför tertialrapport 3 2022
 9. Ansökan Kryddgårdenmodellen
 10. Ansökan långtidsarbetslöshet
 11. Inkommen problemformulering
 12. Stickprov FRAM
 13. Ansvarsfrihet finansiellt samordningsförbund
 14. Mötestider 2023