Finsam blogg

FRAM håller höstens första styrgrupp

Höstens första styrgrupp hölls idag där den nya chefen på FRAM presenterade sig. Följande stod på dagordningen.

  1. Presentation av ny chef
  2. Genomgång av tertialrapport 2.
  3. Resultat och ”trender” från uppföljningsmatrisen.
  4. Fredrik redovisar resultatet från intervjuerna?
  5. Den sammanhållna processen för deltagaren.
  6. Den sammanhållna processen mellan samverkansparterna samt anvisarens åtaganden.
  7. Lägesrapport från respektive organisation.
  8. Styrgruppsmöten till hösten.