Finsam blogg

Öppen presentation om SFI-studier för yrkesverksamma och ideélla föreningar

Vid tre tillfällen under hösten kommer förstelärarna på Komvux Malmö SFI informera yrkesverksamma och ideella föreningar om vad som är värt att veta för andra verksamheter om SFI.