Finsam blogg

Styrelseprotokoll 20220826 undertecknat

Styrelsen i FINSAM i Malmö har haft sammanträde den 26/8. Nu är protokollet från styrelsemötet undertecknat.

Ta del av det här.