Finsam blogg

Diskussioner kring lång tid av långtidsarbetslöshet.

Finsam i Malmö har blivit inbjudna att delta kring samtal mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad kring lång tid av långtidsarbetslöshet.