Finsam blogg

Styrelsemöte FINSAM i Malmö

På fredag har FINSAM i Malmö styrelsemöte. Följande står på dagordningen:

  1. Malmökraften
  2. Ekonomi 2022
  3. Uppföljning verksamhetsplan 2022
  4. SUS rapport maj 2022
  5. Tertialrapport 1 2022
  6. Inför tertialrapport 2 2022
  7. Uppföljning Intern Styr- och kontrollplan
  8. Årsredovisning 2021
  9. Inför mandatperiod FINSAM i Malmö 2023-2026