Finsam blogg

Avanti håller styrgruppsmöte

På torsdag har Avanti styrgruppsmöte. På agendan står uppföljning av verksamheten och dess ekonomi utifrån tertialrapport 1 och en återkoppling kring hur arbetet med Vaeksthuset går.