Finsam blogg

Uppföljning 4 kommuner och Försäkringskassan

Under våren har samordningsförbunden i Helsingborg, Lund, Malmö och Skåne Nordost haft diskussioner med sina kommuner och Försäkringskassan. Idag följdes dessa upp inför sommaren av de fyra förbunden.