Finsam blogg

Utebliven etablering håller sista stygruppsmötet innan sommaren

Utebliven etablering håller sista stygruppsmötet innan sommaren. Följande stod på agendan:

1. Vad händer i projektet nu och vad har gjorts sedan sist?

2. Hur ska projektet ta sig vidare i nästa fas: förändring och påverkansarbete?

3. Kort runda gällande vad som är aktuellt i respektive verksamhet - finns det något

som kan förväntas påverka arbetet i projektet framöver?