Finsam blogg

SUS nätverket

Idag träffas det nationella SUS nätverket. Följande står på agendan:

  • Nya nätverkare 
  • Open space 3 juni – reflektioner från oss som var där 
  • Inför referensgruppens möte 13/6
  • Delad behörighet